Over Ons

Ontdek D'URGENT van kop tot teen én maak kennis met ons team

Wat doen we?

D’URGENT is een studentenbeweging die werkt rond duurzaamheid. We vertrekken vanuit het idee dat studenten grote impact kunnen hebben op hun leefomgeving!Duurzaamheid?!

De laatste tijd is het echt een containerbegrip geworden: plosts lijkt alles en iedereen duurzaam bezig te zijn. Een algemene opvatting van duurzaamheid is milieu en klimaatverandereing. Dit is zeker correct, maar er is meer. Duurzaamheid kent niet enkel een ecologische pijler, ook een sociale en economische pijler vallen onder ‘duurzaam’. In een duurzame maatschappij staat de economie ten dienste van de samenleving en respecteert deze de planetaire grenzen.

Impact?!

Hoe kan een lokale studentenorganisatie aan deze mondiale uitdaging bijdragen? Wel D’URGENT zet in op twee strategieën:


individueel

We proberen te werken aan een sensibilisering van de studenten door hen te wijzen op het belang van duurzaamheid. Dit door het organiseren van een filmavond, een debat of een zichtbare actie in de studentenrestaurants.

Structureel

We wijzen de grotere vissen in de vijver op hun verantwoordelijkheid en oefenen druk uit om hun beleid duurzamer te maken. D'URGENT staat niet alleen voor deze taak. Daarom hechten we er veel belang aan om zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties, ervan bij te leren en te inspireren.


Concreet stellen we ons vragen als: wat ligt er op ons bord? Op welke manier verplaatsen we ons? Wat voor producten kopen we? Wat gebeurt er met onze spaarcenten? Hoe produceren we energie? Wat doen we met ons afval? Uit deze vragen, interesses en zeker ook verontwaardiging komen dan projecten voort.

Het is fantastisch te voelen dat je als student echt een impact hebt, dat je echt het verschil kan maken. Wees daarom uitgenodigd om je aan te sluiten bij één van onze projecten of om zelf een project op poten te zetten binnen D’URGENT. Onze actieve en enthousiaste vrijwilligers en de vele sympathisanten en geïnteresseerden vormen het kloppend hart van onze vereniging! Indien je niet over de tijd beschikt om je volledig te engageren binnen een project ben je dus zeker welkom op onze activiteiten. Uit de verschillende projecten komen immers activiteiten voort en daarnaast doen we ook lezingen, documentaires...


Slotsom: wij staan open voor eenieder die goesting heeft om de zaken aan te pakken, elk op zijn eigen interessegebied, elk op zijn eigen tempo. Hoe veel tijd en werk je in de organisatie steekt is volledig je eigen keuze, en ongeacht welke keuze je maakt, je steentje zal je zeker kunnen bijdragen!


Historiek

D’URGENT ontstond in het najaar van 2010 aan de UGent onder de naam ‘UGent1010’. Samen met 2000 scholen en universiteiten verbond de UGent zich immers aan de internationale klimaatcampagne 10:10 Global. Het oogmerk was om de CO2-problematiek het hoofd te bieden door de uitstoot elk jaar 3 tot 10% te verminderen. Omwille van de moeilijkheden omtrent het meten hiervan en de multicausaliteit van de klimaatverandering werd na een jaar besloten rond het bredere thema van ‘duurzaamheid’ te werken. Sindsdien is het enkel maar vooruit gegaan, met zeven eclatante jaren van groei, enthousiasme en actie tot gevolg: biologische moestuinen ontsproten op UGent-terrein (StuJardin), recyclagetonnen voor oude gsm’s verschenen op elke faculteit (Urban Mining), biologische en lokale groentepaketten werden verkocht (Mizuna), mobiliteitsprojecten gelanceerd (Critical Mass Gent, no Traffic Jam, beleidsnota’s), aanbod van vegetarische maaltijden in de studentenresto’s werd verplicht, een orgaan zag het licht om de interne werking van UGent op langdurige basis te verduurzamen (Duurzaamheidspact), een jaarlijkse duurzaamheidsaward werd gelanceerd om nieuwe projecten te financieren (de Groene Ruijter), wegwerpbekers werden verbannen uit de studentenresto’s, een mobiele keuken voor voedseloverschotten werd uitgerold (RestFest)... Sommige van deze projecten zijn intussen (voorlopig) afgerond, andere dan weer verzelfstandigd. Nieuwe projecten staan in de steigers en steeds meer studenten worden aangesproken, van alle Gentse universiteiten en hogescholen!


Privacy

D’URGENT hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.